Średnie prędkości wyliczane są na podstawie wszystkich kompletnych pomiarów z całego miesiąca. Kompletny pomiar to taki, którego nie przerwano w trakcie badnia, i wykonano zarówno test prędkości pobierania, jak i wysyłania. Dla bieżącego miesiąca, brane są pod uwagę już wykonane pomiary, dlatego średnią najlepiej oddaje wartość wyliczona pod koniec miesiąca.

Średnia prędkość pobierania w ostatnich 12 miesiącach [Mb/s]

Średnia prędkość wysyłania w ostatnich 12 miesiącach [Mb/s]

Copyright © bootstrapdash.com 2020