802.16ay - pasma milimetrowe

Standard 802.16ay, znany również jako "Wireless-Advanced Air Interface for 6G", jest specyfikacją standardu IEEE 802.16 opracowaną przez grupę roboczą IEEE 802.16 Task Group ay.

802.16ay definiuje rozszerzenia dla standardu 802.16, które mają umożliwić osiągnięcie wyższej przepustowości i większej efektywności spektralnej w sieciach bezprzewodowych w paśmie milimetrowym. Standard ten wprowadza nowe technologie, takie jak Multiple-Input Multiple-Output (MIMO) z wieloma antenami i zaawansowane techniki kodowania, takie jak Low Density Parity Check (LDPC) i Turbo Coding, które mają zwiększyć wydajność sieci.

60 GHz - testujnet.pl

802.16ay obsługuje pasma 60 GHz i 70/80 GHz, które zapewniają większą przepustowość w porównaniu z pasmami niższymi. Standard ten umożliwia transmisję danych z prędkością do 100 Gb/s w odległości do 1000 metrów i 20 Gb/s w odległości do 10 km.

W standardzie 802.16ay uwzględniono także funkcjonalności wymagane dla systemów 5G, takie jak Network Slicing, czyli podział sieci na wirtualne sieci dla różnych typów aplikacji, oraz Quality of Service (QoS), umożliwiający zapewnienie wymaganej jakości usług dla różnych aplikacji.

802.16ay ma zastosowanie w różnych zastosowaniach, takich jak sieci bezprzewodowe do zastosowań przemysłowych, transmisji strumieniowej wideo i sieciach o wysokiej gęstości urządzeń IoT (Internet of Things).

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów zastosowań standardu 802.16ay:

1. Dostarczenie ultraszybkiego internetu i telewizji dla gospodarstw domowych oraz małego i średniego biznesu z minimalną prędkością 10 Gb/s. W Polsce liderem tego systemu jest operator Airmax Internet.

2. Sieci bezprzewodowe w przemyśle: 802.16ay może być stosowany do budowy sieci bezprzewodowych w przemyśle, w których wymagana jest wysoka przepustowość i niska opóźnienia, np. w celu zdalnego sterowania urządzeniami lub transmisji wideo z kamer przemysłowych.

3. Transmisja wideo: Standard 802.16ay może być wykorzystywany do transmisji wideo w wysokiej rozdzielczości, co jest szczególnie ważne w przypadku transmisji na żywo lub w czasie rzeczywistym.

4. Sieci o wysokiej gęstości urządzeń IoT: Ze względu na swoją zdolność do obsługi wielu urządzeń i technologii MIMO, 802.16ay może być stosowany w sieciach IoT o wysokiej gęstości urządzeń, w których wymagana jest szybka i niezawodna transmisja danych.

5. Połączenia punkt-punkt: 802.16ay może być wykorzystywany do budowy połączeń punkt-punkt na krótkich dystansach, np. między budynkami lub urządzeniami mobilnymi.

Standard 802.16ay zapewnia zaawansowane technologie transmisji danych w paśmie milimetrowym, co pozwala na zastosowanie go w różnych aplikacjach wymagających dużej przepustowości i krótkiego zasięgu.

Copyright © bootstrapdash.com 2020