Ile warstw ma internet?

Internet składa się z kilku warstw, a najczęściej używanym modelem warstwowym jest model OSI (Open Systems Interconnection), który składa się z siedmiu warstw. Oto opis każdej z tych warstw:


1. Warstwa fizyczna (ang. physical layer) - odpowiada za przesyłanie bitów danych pomiędzy urządzeniami. Do zadań tej warstwy należy również kontrolowanie parametrów transmisji, takich jak prędkość przesyłu danych, napięcie sygnału itp.
2. Warstwa łącza danych (ang. data link layer) - zapewnia bezbłędny przesył danych pomiędzy urządzeniami w jednej sieci lokalnej. Do zadań tej warstwy należy m.in. dzielenie pakietów danych na ramki, kontrola błędów transmisji oraz nadawanie adresów MAC.
3. Warstwa sieciowa (ang. network layer) - odpowiada za przesyłanie pakietów między różnymi sieciami. Do zadań tej warstwy należy m.in. wybór najlepszej trasy przesyłu pakietów oraz tłumaczenie adresów logicznych na fizyczne.
4. Warstwa transportowa (ang. transport layer) - zapewnia niezawodny i skuteczny przesył danych pomiędzy aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach. Do zadań tej warstwy należy m.in. segmentacja i łączenie danych, kontrola przepływu oraz kontrola błędów.
5. Warstwa sesji (ang. session layer) - umożliwia zestawienie, zarządzanie i zakończenie sesji komunikacyjnych między aplikacjami.
6. Warstwa prezentacji (ang. presentation layer) - odpowiada za formatowanie i prezentowanie danych w sposób zrozumiały dla aplikacji końcowych. Do zadań tej warstwy należy m.in. kompresja i dekompresja danych, szyfrowanie oraz konwersja formatów danych.
7. Warstwa aplikacji (ang. application layer) - jest najwyższą warstwą modelu OSI i zapewnia interakcję użytkownika z aplikacjami, takimi jak przeglądarki internetowe, klienty poczty elektronicznej, aplikacje VoIP itp.
Warto zauważyć, że w praktyce często wykorzystuje się uproszczone modele warstwowe, takie jak model TCP/IP, który składa się tylko z czterech warstw (sieciowej, transportowej, aplikacji i łącza danych).

ile warstw ma internet

Model warstwowy TCP/IP to popularny model warstwowy używany w internecie i innych sieciach komputerowych w tym u operatora Airmax Internet. Składa się on z czterech warstw:


1. Warstwa sieciowa (ang. Network layer) - odpowiada za przesyłanie pakietów między różnymi sieciami. W tej warstwie wykorzystywany jest protokół IP (Internet Protocol), który odpowiada za adresowanie pakietów i ich przekazywanie pomiędzy różnymi sieciami.
2. Warstwa transportowa (ang. Transport layer) - zapewnia niezawodny przesył danych między aplikacjami działającymi na różnych urządzeniach. W tej warstwie wykorzystywane są protokoły TCP (Transmission Control Protocol) oraz UDP (User Datagram Protocol). Protokół TCP zapewnia niezawodny i uporządkowany przesył danych, natomiast protokół UDP umożliwia szybsze i mniej skomplikowane przesyłanie danych, jednak z mniejszą gwarancją dostarczenia pakietów.
3. Warstwa aplikacji (ang. Application layer) - umożliwia interakcję użytkownika z różnymi aplikacjami, takimi jak przeglądarki internetowe, klienty poczty elektronicznej, czy serwery WWW. W tej warstwie wykorzystywane są różne protokoły, takie jak HTTP (Hypertext Transfer Protocol), FTP (File Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) itp.
4. Warstwa łącza danych (ang. Link layer) - odpowiada za przesyłanie danych między urządzeniami w jednej sieci lokalnej. W tej warstwie wykorzystywane są różne technologie, takie jak Ethernet, Wi-Fi, czy Bluetooth.


Model TCP/IP jest często stosowany w internecie, a wiele protokołów i usług internetowych działa na jednej z jego warstw. Na przykład przeglądarki internetowe wykorzystują protokół HTTP działający na warstwie aplikacji, a transmisja plików przez internet za pomocą protokołu FTP odbywa się na warstwie transportowej.

Copyright © bootstrapdash.com 2020